ÚVOD   SÍDLO   ZAMĚŘENÍ   NAPIŠTE NÁM   ADVOKÁTNÍ TARIF   SPOLUPRÁCE   JAZYKY

V rámci úvodem naznačené filosofie naší kanceláře poskytujeme našim klientům komplexní služby v celém rozsahu právního řádu České republiky, zahrnující všechny aspekty podnikání, právní poradenství v různých oblastech, přípravu a sepisování smluv, podání a dalších právních listin, předcházení sporům a jejich mimosoudní řešení, zastupování před soudy, rozhodčími orgány a státními institucemi a další právní služby - to vše především v následujících právních odvětvích:

Obchodní právo
Právo obchodních společností
  Zakládání obchodních společností
Obchodní rejstřík a řízení
Změny a transformace společností
Převody obchodních podílů
Smluvní právo
  Vypracování a posuzování veškerých obchodních smluv
Obchodní spory
  Mediace při obchodních sporech – jejich řešení mimosoudní cestou
Podávání žalob
Zastupování při řízeních před soudy a jinými institucemi
Nekalá soutěž
  Analýza chování soutěžitele s ohledem na nekalosoutěžní praktiky
Vypracování žalob
Zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
Konkursní právo
Právní poradenství správcům konkursní podstaty
Podávání přihlášek věřitelů
Zastupování věřitelů v konkursním řízení
Občanské právo
Právní poradenství ve věcech občanskoprávních
Mimosoudní řešení sporů
Vypracování a posuzování veškerých občanskoprávních smluv
Podávání žalob
Zastupování před soudy a jinými institucemi
Dědické řízení a zastupování v něm
Nemovitosti
Vypracování a posuzování veškerých smluv
Převody nemovitostí – zajištění právní stránky
Katastr nemovitostí a řízení na této instituci
Trestní právo
Obhajoba v trestním řízení
Zastupování poškozených a ochrana jejich práv
Podávání kvalifikovaných trestních oznámení v případě podezření
Rodinné právo
Rozvod a zastupování při něm
Problematika výživného
Rodičovská práva k dětem
Předmanželské smlouvy
Pracovní právo
Vtahy zaměstnavatel – zaměstnanec
Pracovní poměr
  Vypracování pracovních smluv pro konkrétní situace
Výpověď z pracovního poměru
Zastupování před soudy v pracovněprávních sporech
Pracovní úrazy a náhrady škody
Správní právo
Vypracování veškerých podání, návrhů a opravných prostředků vůči správním institucím
Zastupování ve správním řízení
Náhrada škody způsobené nesprávným rozhodnutím státních orgánů
Ústavní právo
Lidská práva
  Právní poradenství v oblasti lidských práv
Zastupování při ochraně lidských práv
Ochrana menšin
Ústavní soud
  Zastupování před Ústavním soudem
Vypracování ústavní stížnosti
Softwarové právo
Doménová jména
Ochrana autorských práv na Internetu
Nekalá soutěž na Internetu
Ochrana osobnosti
Vypracování žaloby na ochranu osobnosti
Zastupování před soudy v otázkách ochrany osobnosti
Právní poradenství v osobnostních právech